Zoneterapi

Historie
Genopdagelsen af refleksologien blev gjort af den amerikanske øre-næse-halslæge William Fitzgerald i 1913.Fritzgerald erfarede, at tryk på visse punkter på kroppen kunne bedre funktionen af de indre organer og undertiden få smerter til at forsvinde.Fritzgerald arbejdede sammen med Dr.Joe Shelby Riley- en af 1920`ernes kendte refleksologer i USA.Riley og Fritzgerald indledte samarbejde med massøren Eunice Ingham- et samarbejde, hvor der blev sat fokus på føddernes refleksområder. De kortlagde i fællesskab refleksområder for en stor del af kroppens organer og det er stort set efter disse principper danske zoneterapeuter arbejder i dag. Siden starten af 1990èrne har zoneterapeuter desuden anvendt den holografiske tankegang: ” Fødderne er en del af helheden og afspejler denne.Ved at påvirke mønstre i fødderne, påvirker man det fælles organiserede mønster og kan derfor også påvirke hele kroppen”.

Definition
Zoneterapi er en behandlingsform der, som et håndværk, overvejende udføres på fødderne og virker fremmende på helbredelsesprocessen, idet den styrker menneskets selvhelbredende kræfter.

Zoneterapi bygger på forskellige teorier
Hele vores biologi fra nerver til muskler, er elektrisk i sin funktion.Nervesystemet udmunder i hænder og fødder i felter eller reflekszoner.Det formodes at hver zone har forbindelse med et eller flere organer- via det perifere nervesystems elektriske ledningsformåen- hvor en impuls ledes fra et punkt under foden til et område eller organ i kroppen og tilbage til foden. Zonerne anses således for at være et reflektorisk spejl af kroppen.Derfor kaldes zonerne for reflekszoner.

Ligeledes formodes det, at energien, som cirkulerer mellem meridianerne og organerne, påvirkes via tryk på organzoner og meridianpunkter.

Reflekszonerne på fødderne er placeret relativt analogt med kropsdelenes placering i kroppen.

Zoneterapi anses for at være et redskab til at genoprette balance i krop og psyke, gennem påvirkning af reflekszonerne. Derved formodes, at der sættes en kædereaktion i gang, hvorved kredsløbet styrkes og den enkelte celle får bedre levevilkår, så mennesket igen fungerer som en helhed med bedre funktion af organer og kropsdele.

Behandling af reflekszoner sker ved specielle trykkombinationer og massage på fødderne. Desuden kan zoneterapeuten supplere bahandlingen med tryk på meridianer og akupunkturpunkter.

Zoneterapeuten giver bahandling med udgangspunkt i den holistiske tankegang, dvs. der gives en behandling tilpasset den enkelte klient med baggrund i oplysninger fra klienten og hvor samtalen også er en vigtig del af terapien. Desuden bahandles ud fra terapeutens objektive indtryk af klienten som helhed, fodens struktur og tonus samt reaktion på zoneterapeutisk behandling.

Uddannelse
Ved udgangen af 1998 bestod jeg FDZ- zoneterapeutuddannelsen af følgende fag: Anatomi og fysiologi, patalogi/sygdomslære, praktisk zoneterapi, meridianlære,kost-vitamin/minerallære, biopati,psykologi herunder kommunikation, visuel diagnose, markedsføring og regnskab, sportsskadezoneterapi,læren om de organrelaterede muskler, udvidet førstehjælp, samt klinikbahandling og behandling på fremmede klienter.

Anatomi og fysiologi, samt patologi/sygdomslære afsluttes med skriftlig eksamen. Med undtagelse af udvidet førstehjælp, er de øvrige fag integreret i praktisk og skriftlig eksamen.

Vedtægter, etiske og kollgiale regler
FDZ har i sine vedtægter etiske og kollgiale regler, som medlemmerne er forpligtet til at overholde.